Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Επιτέλους μόρια...

Αγαπητοί γονείς,
είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι από φέτος οι εγγραφές των παιδιών μας στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου θα γίνoνται με μόρια.
Σαν ΔΣ συμμετείχαμε ενεργά στην ομάδα εργασίας και οι προτάσεις που καταθέσαμε έγιναν δεκτές στο μεγαλύτερο μέρος από το ΔΣ του ΟΚΥΔΑΝ.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι έχουμε καταθέσει πρόταση για μείωση των τροφείων, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κοινωνική και οικονομική συγκυρία, η οποία θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ του ΟΚΥΔΑΝ.

Παρακάτω σας παραθέτουμε την τελική απόφαση του ΔΣ του ΟΚΥΔΑΝ για την ενημέρωσή σας.
Επίσης στο τέλος της ανάρτησης θα βρείτε και τα σχετικά έντυπα που απαιτούνται για την εγγραφή.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ


«Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των παιδιών είναι να είναι και οι δυο γονείς-κηδεμόνες εργαζόμενοι όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό 16065/22-4-2002 ΦΕΚ 497/Τεύχος Β’.  Για το λόγο αυτό προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας και βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα. Εξαιρούνται γονείς ή παιδιά με αναπηρία σωματική ή πνευματική με ποσοστό 80% ή καρκινοπαθείς ή με χρόνιο νόσημα, που να αποδεικνύονται με βεβαίωση έστω και αν οι μητέρες τους δεν εργάζονται (αποδεικνύεται με βεβαίωση από δημόσιο φορέα). Επίσης,
Α) στις μονογονεϊκές οικογένειες όταν δεν εργάζεται ο γονέας, να εγγράφεται το παιδί για να μπορέσει να αναζητήσει εργασία με την προϋπόθεση το εκκαθαριστικό της εφορίας να είναι μέχρι 12.000 ευρώ  για μονογονεϊκη με ένα (1) παιδί ή μέχρι 20.000 ευρώ για δύο (2) παιδιά και πάνω.
Β) στις πολύτεκνες οικογένειες (4° παιδί και πάνω) όταν δεν εργάζεται ο ένας από τους δύο γονείς, να εγγράφεται το παιδί με την προϋπόθεση το εκκαθαριστικό της εφορίας να είναι μέχρι 20.000 ευρώ.
Ειδικότερα, απαιτούνται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Για ελεύθερο επαγγελματία, κατάθεση της έναρξης επαγγέλματος από τη ΔOY και βεβαίωση ότι συνεχίζεται η δραστηριότητά του.
2.Μισθωτός-Εργαζόμενος, αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ  ή  Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).
Υποχρέωση τους,  η κατάθεση στον Οργανισμό νέας ΑΠΔ ανά δίμηνο, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι συνεχίζει να εργάζεται.
3. Γονέας που δηλώνει κατά κύριο επάγγελμα αγρότης θα πρέπει να έχει ασφάλιση ΟΓΑ (σχετική βεβαίωση ΟΓΑ)
4. Σε αίτηση γονέα με κύριο επάγγελμα αγρότη, ο δεύτερος γονέας δεν μπορεί να δηλώσει αυτοαπασχόληση σε οικογενειακή επιχείρηση.
5.Αλλοδαποί, παλιννοστούντες ή μετανάστες.
Για να γίνει δεκτή η αίτησή τους, θα πρέπει να έχουν άδεια παραμονής.

Υπεύθυνες δηλώσεις εργασίας δε γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση που ένας γονέας σταματήσει την εργασία του στην επιχείρηση, πρέπει να το δηλώσει και εφόσον προσληφθεί εντός 3 μηνών από άλλη επιχείρηση, δε διακόπτεται η φιλοξενία του/των παιδιών του. Σε περίπτωση μη εργασίας, το παιδί θα διαγραφεί στο τέλος του τρέχοντος μήνα.

Κατ΄ εξαίρεση τα παιδιά εποχικά εργαζόμενων γονέων θα παραμένουν εγγεγραμμένα στους Βρεφ/κούς και Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού καθ΄ όλη τη σχολική χρονιά.
Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγούνται:
  1. Η μονογονεϊκή οικογένεια(με εκκαθαριστικό της εφορίας μέχρι 12.000 ευρώ  για μονογονεϊκη με ένα (1) παιδί ή μέχρι 20.000 ευρώ για δύο (2) παιδιά και πάνω
  2. Τα χαμηλά εισοδήματα
Η εξέταση της αίτησης για όλους τους αιτούντες θα γίνεται μόνο εάν υπάρχει εκκαθαριστικό της τελευταίας φορολογικής δήλωσης Οικ. Έτους 2012 ή  υπεύθυνη δήλωση σφραγισμένη από την αρμόδια ΔΟΥ όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση.
Αντικατάσταση αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Το ΔΣ του ΟΚΥΔΑΝ διατηρεί το δικαίωμα να προωθήσει σε επανεξέταση και περαιτέρω διερεύνηση κάθε αίτηση που θα κριθεί σκόπιμο, απευθυνόμενο σε αρμόδιες υπηρεσίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙA
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΜΟΡΙΑ
Έως 10.000 €
40
10.001€ - 12.000 €
35
12.001€ - 16.000 €
30
16.001€-20.000 €
25
20.001€-25.000 €
20
25.001€- 30.000 €
15
30.001€-40.000 €
10
40.001€- 50.000 €
5
50.001€ και άνω
0
Ενοίκιο
15
Στεγαστικό Δάνειο
15

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΜΕΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 80%
100 ΜΟΡΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ ΑΜΕΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 80%
100 ΜΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙ ΑΜΕΑ
100 ΜΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΟ
100 ΜΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΓΟΝΕΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟ Ή ΦΟΙΤΗΤΗ Ή ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ
70 ΜΟΡΙΑ
ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘ΄ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
70 ΜΟΡΙΑ
ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘ΄ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ
40 ΜΟΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
30 ΜΟΡΙΑ
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΟΥ
15 ΜΟΡΙΑ
ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΤΑΘΜΟ
10 ΜΟΡΙΑ
ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
10 ΜΟΡΙΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΙΔΙ
5 ΜΟΡΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ
10 ΜΟΡΙΑ
ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ
15 ΜΟΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΙΔΙ
25 ΜΟΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΙΔΙ
30 ΜΟΡΙΑ κλπ
 ΕΓΓΡΑΦΕΣ
 

«Για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφ/κων, του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου πρέπει να ξεκινήσουν οι εγγραφές και οι επανεγγραφές των παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφ/κους Σταθμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου. Με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφ/κών Σταθμών ως ημερομηνία των εγγραφών και των επανεγγραφών προτείνεται το διάστημα από Δευτέρα 20 Μαΐου 2013 έως και Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013. Το παραπάνω διάστημα θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά. Οι γονείς θα μπορούν να προμηθεύονται την σχετική Αίτηση εγγραφής καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά από τα γραφεία του ΟΚΥΔΑΝ στο κτίριο Μιραμπέλλο, οδός Κ. Κοζύρη 18  και από τους Παιδικούς Σταθμούς Κριτσάς και Νεάπολης.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του Οργανισμού  στο κτίριο Μιραμπέλλο, οδός Κ. Κοζύρη 18 τις ώρες από 8.00 έως 12.00. Για τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στον Παιδικό Σταθμό Κριτσάς και στον Παιδικό Σταθμό Νεάπολης  η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στους κατά τόπους Παιδικούς.
Στους Παιδικούς και Βρεφ/κούς Σταθμούς θα μπορούν να εγγράφονται τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01-01-2009 έως και 31-08-2011.
Οι γονείς των παιδιών που έχουν γεννηθεί το έτος 2009, για το σχολικό έτος 2013-2014 θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή των παιδιών τους,  στους Παιδικούς και Βρεφ/κύς Σταθμούς του Οργανισμού παράλληλα με την αίτηση τους σε Νηπιαγωγεία του Δήμου, και η οποία θα εξετάζεται κατ΄ εξαίρεση σε περίπτωση μη απορρόφησης των παιδιών από τα Νηπιαγωγεία, λόγω έλλειψης θέσεων.
 Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς μαζί με την αίτησή τους στον Οργανισμό σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 61/2013 «Κριτήρια Μοριοδότησης παιδιών για τις εγγραφές και τις επανεγγραφές τους, στους Παιδικούς και Βρεφ/κούς Σταθμούς του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου-ΟΚΥΔΑΝ-»απόφαση του ΔΣ,   είναι τα εξής:
1)      Πιστοποιητικό οικ. κατάστασης.
2)      Ατομικό Δελτίο Υγείας του Παιδιού.
3)      Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου του παιδιού.
4)      Εκκαθαριστικό της τελευταίας φορολογικής δήλωσης Οικ. Έτους 2012 ή  υπεύθυνη δήλωση σφραγισμένη από την αρμόδια ΔΟΥ όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση. 
5)      Για την απόδειξή της εργασίας των δύο γονέων απαιτούνται κατά περίπτωση:
α. Για ελεύθερο επαγγελματία, έναρξη επαγγέλματος από τη ΔOY και βεβαίωση ότι συνεχίζεται η δραστηριότητά του.
β. Για μισθωτό-εργαζόμενο, αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ  ή  Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).
Υποχρέωση τους,  η κατάθεση στον Οργανισμό νέας ΑΠΔ ανά δίμηνο, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι συνεχίζει να εργάζεται.
3. Για εργαζόμενους- αγρότες να έχουν ασφάλιση ΟΓΑ (σχετική βεβαίωση ΟΓΑ)
6) Αλλοδαποί, παλιννοστούντες ή μετανάστες άδεια παραμονής.
7) Για την απόδειξη αναπηρίας ή χρόνιου νοσήματος, καρκινοπαθείς κ.α  σχετική ιατρική γνωμάτευση
8) Για την απόδειξη της μονογονεϊκης οικογένειας,  Υπεύθυνη Δήλωση της μητέρας ότι ασκεί κατ΄ αποκλειστικότητα την γονική μέριμνα του παιδιού και κατά περίπτωση
α. Δικαστική Απόφαση
β. Πιστοποιητικό Θανάτου σε περίπτωση θανάτου ενός εκ δύο γονέων
γ. ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που πιστοποιεί την ιδιότητα της μονογονεϊκής οικογένειας».
       9) Για γονέα στρατευμένο, φοιτητή ή σπουδαστή σχετική βεβαίωση που να αποδεικνύει την ιδιότητα του και τη χρονική διάρκεια αυτής 
       10)  Σε περίπτωση ενοικιαζόμενης κατοικίας μισθωτήριο ή απόδειξή ενοικίου
      11) Σε περίπτωση στεγαστικού δανείου κύριας κατοικίας βεβαίωση τραπέζης.       Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τα σχετικά ΕΝΤΥΠΑ0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου