Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

« ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 – 2016 »
            

    Έπειτα από την υποβολή αίτησης συμμετοχής του Οργανισμού Κοινωνικών

Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Νικολάου ( Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν. ) στην υπ΄ αριθμό

πρωτ.: 2100/16-07-2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), για την Υλοποίηση Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης

«Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της περιόδου 2015-

2016, του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ,

ανακοινώνεται η ένταξη του Οργανισμού στα πλαίσια της Δράσης αυτής.

   Οι προσφερόμενες θέσεις ορίζονται ως εξής:

 Για τον Βρεφ/κο Σταθμό Αγίου Νικολάου 42 βρέφη ηλικίας 8 μηνών

έως 2,5 ετών ( με σίτιση ) και 105 προ-νήπια ηλικίας 2,5 ετών έως την

ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση ( με σίτιση) .

 Για το Βρεφ/κο Σταθμό Κριτσάς 17 προ-νήπια ηλικίας 2,5 ετών έως την

ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση ( με σίτιση ).

 Για το Παιδικό Σταθμό Νεάπολης 35 προ-νήπια ηλικίας 2,5 ετών έως

την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση ( με σίτιση ).

   Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των παιδιών

στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς θα γίνεται από τις 05-08-

2015 έως και τις 18-08-2015. Η αίτηση συμμετοχής διατίθεται τόσο στον

ηλεκτρονικό ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr ) όσο και στο γραφείο της

Γραμματείας του Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν. ( 2ος όροφος ) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να

είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί στην συμπλήρωση της αίτησής τους,

    Και προκειμένου να διευκολύνουμε την διαδικασία αυτή, προσκαλούμε τους

ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν τα γραφεία του Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν. τις ημέρες

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015 και Τρίτη 11 Αυγούστου 2015 και τις ώρες

09:00 έως 17:00, ώστε οι ειδικοί σύμβουλοι – συνεργάτες του Οργανισμού να

βοηθήσουν τόσο σε τυχόν ερωτήματα όσον και ως προς τον έλεγχο της

Αίτησης και των Δικαιολογητικών που απαιτούνται να αποσταλλούν.

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου